CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH

CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH

Dla naszego klienta wykonujemy instalację centralnego ogrzewania oraz wentylacji na przebudowywanym budynku z przeznaczeniem na Klinikę