Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne

Obecnie wykonujemy rurociągi zgodnie z dyrektywą ciśnieniową:

  • Tlenu II kategorii wg  PN -EN 13480-1; Średnica maksymalna: DN 250,
  • Gazu ziemnego , Średnica maksymalna: DN 150,
  • Sprężonego powietrza metodą lutospawania „Castolin”
  • Modernizację kolektorów wody chłodzącej pieców anodowo-stacjonarnych