UPRAWNIENIA UDT

UPRAWNIENIA UDT

Uzyskaliśmy uprawnienia UDT  do wykonywania napraw i modernizacji w zakresie:

  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
  • rurociagów technologicznych do materiałów palnych
  • rurociagów technologicznych do materiałów trujacych lub żrących
  • rurociągów przemysłowych do materiałów palnych
  • rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących
  • zbiorników stałych ciśnieniowych