Poniżej przedstawiono ważniejsze realizacje:

Lp. Opis
1 Wykonanie Izolacji termicznej instalacji sprężonego powietrza
2 Wymiana 4 szt. Kompensatorów DN2600
3 Wykonanie instlacji hydrantowej, sprężonego powietrza oraz gazowej
4 Montaż instlacji prażenia koncentratu Cu (rurociąg pary) otraz montaż konstrukcji wsporczych pod rurociąg
5 Prace remontowe przy konwertorach, chłodnicach, piecach anodowo obrotowych, topielno rafinacyjnych
6 Spowanie kontrukcji poszyć wagonów
7 Remont instlacji wodnej chłodzenia kesonowego Pieca Anodowo Obrotowego
8 Wykonanie Izolacji termicznej instalacji sprężonego powietrza
9 Roboty montażowe kontrukcji zbiornika koncentratu, podpór zbiorników koncetratu rurociągu poneumatycznego
10 Montaż instalacji odpyalania zbiorników koksu, piasku i kamienia wapiennego
11 Wykonanie instlacji wentylacji w ramach zadania ” Modernizacja Elektrowni Wodnej Głębinów”
12 Remont Instlacji wodnej Pieców Anodowo Obrotowych nr 2 oraz nr  4
13 Wykonanie Instalacji kesonowego chłodzenia Pieca Zawiesionwego – łączna ilość instalacji z miedzi ok 40 km.
14 Instlacja tlenu, gazu oraz dwutlenku węgla
15 Remont instalcji ssania i tłoczenia wentylatorów 66M6, 67M7, 73 M13, 74M14 na Wydziale P-4
16 Instalacja chłodzenia kesonów podczas Remontu bieżącego II Pieca Anodowo Obrotowego nr 3
17 Fizyczna likidacja Wymienika Ciepła 505A ok. 80 ton
18 Remont rurociągów wody chłodzącej Wydziału EC-3
19 Remont zbiorników cyrkulacyjych I i II WA, WS na Wydziale P^
20 Instalacje sanitarne przy zadaniu pn. „P-7 modernizacja Oczyszczalni Elektrolitu”
21 Fizyczna likwidacja 2 zbiorników magazynowych po V-500m3
22 Montaż konstrukcji stalowych w ilości 40 ton
23 Prace instalacyjno-konstrukcyjne na obiektach Huty Miedzi „Głogów” instalacjach Wydziału Ołowiu P-31, gazu gardzielowego Wydziału E-4, IOS Wydziału E-4.
24 Wykonanie instalacji chłodzenia kesonów przy remoncie Pieca Szybowego nr 3 nw Wydziale P-32
25 Remont i modernizacja Pieca Zawiesinowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi podczas postoju Huty Miedzi Głogów
26 Budowa Hali Magazynowej wraz z instalacją oświetleniową i przyłączami kanalizacji deszczowej
27 Wykonanie zsuwni na hali rozładowania koncentratu Huty Miedzi Głogów
28 Prace przy remoncie kanału balonowego na Hucie Miedzi Głogów
29 Remont urządzeń podczyszczalni ścieków kwaśnych dla Wydziału W-3 w Głogowie
30 Roboty remontowe w branży energo-instalacyjnej w czasie postoju Huty Miedzi Głogów I i Huty Miedzi Głogów II, prace spawalnicze oraz monterskie
31 Wykonanie wpięć, przekładek i zabezpieczenia konstrukcji w czasie postoju Huty Miedzi Głogów
32 Wykonanie prac instalacyjnych na rurociągu DN250 zasialającym stare dmuchawy HGM-I, wykonanie remontu komór pomiarowych przesyłu wody do EC, FKS HGM-I, wykonanie remontu kolektora w kanale powrotnego obiegu FKS HGM-I na terenie Huty Miedzi w Głogowie
33 Wykonanie rurociągów osadów pokoagulacyjnych na terenie Huty Miedzi Głogów
34 Budowa instalacji odpylającej pieca topielno-rafinacyjnego na trenie Huty Miedzi Głogów: instalacja sprężonego powietrza przemysłowego i osuszonego, instalacja tlenu – magazyn, wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia sterowni, instalacja wody chłodzącej dla zasuwy regulacyjnej
35 Wykonanie oraz dostarczenie elementów kontrukcyjnych (elementy scalone z piaskowaniem i malowaniem) o ciężarze 36 ton do Huty Miedzi Legnica
36 Remont pompowni wody przemysłowej w KGHiM Głogów
37 Remont armatury na sieci wody pitnej zasilającej stację wody pitnej w Brzegu Głogowskim dla Huty Miedzi Głogów
38 Modernizacja budynku filtracji szlamów na terenie Huty Miedzi Głogów
39 Wykonanie sieci hydrantowej oraz instalacji gaśniczo-pianowej w Hucie Miedzi Głogów
40 Wykonanie i pomalowanie prefabrykacji oraz montaż instalacji ocieku pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów
41 Roboty instalacyjno-kontrukcyjne na Wydziale Ołowiu i Wydziale Magazynu Paliw w HM Głogów w zakresie: instalacja wodna chłodzenia kesonów, konstrukcja wsporcza, prefabrykacja na remont pieca
42 Wymiana rur fi 800 w przepustach na terenie KGHM
43 Roboty termoizolacyjne na kotle wodnym oraz parowym na terenie huty Miedzi Głogów
44 Remont i modernizacja Pieca Zawiesinowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi podczas postoju Huty Miedzi Głogów
45 Wykonanie i montaż instalacji wodnej kesonów pionowej komory dopalania w HM „Głogów”
46 Remont kapitalny odgazowywacza termicznego w Wydziale EC-3 w Głogowie
47 Roboty montażowe konstrukcji stalowej (ok.. 26400 kg) w Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „Profet” Sp. Z o.o.
48 Instalacja rozładunku zmielonego kamienia wapiennego z cystern kolejowych na Wydziele Ołowiu oraz na Wydziale Kwasu Siarkowego na terenie Huty Miedzi Głogów
49 Wymiana kompensatorów na rurociągu fi 400
Lp. Opis
1 Instalacje sanitarne  przy Przebudowie budynku willi na potrzeby Centrum Logistycznego Parku Naukowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie.
2 Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze :instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wody lodowej fi250 wraz z przyłączem.
3 Roboty budowlane na budowie obiektu Tesco w Dzierżoniowie: instalacja deszczowa, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna i technologiczna, instalacja C.O., instalacja klimatyzacji i wentylacji
4 Remont oddziału PKO BP S.A. w Zielonej Górze: wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją hydrantową, intalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką
5 Naprawa izolacji wewnętrznej komina dopalacza gazów kwaśnych w Dębnie
6 Wykonanie instalacji na Boisku zadaszonym w Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze: instalacja centralnego ogrzewania, instalcja wentylacji mechanicznej, wewnętrzna instalacja wod-kan, c.w.u.,ppoż, kotłownia gazowa
7 Hala Lumel Zielona Góra : montaż instalacji sprężonego powietrza oraz wentylacji
8 Instalacje nawiewne i wywiewne w aptekach (Żagań, Polkowice, Kościan)
9 Instalacja przeciwpożarowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na budowie pawilonu handlowego ALMA w Poznaniu
10 Damontaż wieży ciśnień w Otyniu
11 Budowa węzła pomocniczego obsługi przesyłek priorytetowych w Zielonej Górze instalacje wod-kan, ciepła technologicznego
12 Roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji wentylacji zadania pn.” Przebudowa pomieszczeń pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu przy ul.Lubańskiej 11-12″
13 Wykonanie i pomalowanie prefabrykacji oraz montaż instalacji ocieku pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów
14 Demontaż i montaż central klimatyzacyjnych na obiekcie CASTORAMA
15 Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej, Instalacja C.O. i C.T., Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazu (kotłownia+rooftopy), instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie handlowym Tesco w Międzyrzeczu
16 Roboty instalacyjne wod. kan. na budowie Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
17 Sieci zewnętrzne wod-kan oraz instalacje sanitarne wewnętrzne wg dostarczonej dokumentacji dla budynku obsługi pasażerów MZK Zielona Góra przy ul. Bema
18 Instalacja wodno-kanalizacyjn na obiekcie MAKRO w Zielonej Górze.
19 Wymiana sieci CO oraz remont instalacji wod-kan w Pawilonie Leczniczym IX w Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu
20 Roboty sanitarne związane z realizacą budowy obiektu handlowego TESCO w Zielonej Górze : wewn. Kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, instalacja co oraz ciepła technologicznego
21 Rozbudowa fabryki Winkelmann II w Legnicy
22 Wykonanie instalacji odpylania z polerko szlifierki do cyklonu na lakierni na hali produkcyjnej w firmie Hardex
23 Instalacja wentylacji wraz z wszelkimi pomiarami, próbami i rozruchem pomieszczenia obsługi bloków na terenie Elektrowni
24 Roboty instalacyjne w pawilonie handlowym „BRICOMARCHE” w Nowej Soli: instalacja, instalacja gazowa, wentylacyjna i nagrzewnice, woda zimna , ciepła , cyrkulacja, kotłownia gazowa oraz instalacja Co, kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna, odwodnienie placu
25 Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z projektem w hali produkcyjnej zakładu Saint Gobain w Żarach