DVS_Zert_ohneR_RGB

EN 1090

EN ISO 3834-2

EN 1090

certyfikat 1090

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji  dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 wegług EN1090-2

Certyfikat 3834

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakości według  EN ISO 3834-2

Certyfikat Spawalniczy

Certyfikat Spawalniczy dla EXC3 według EN 1090-2 dla procesów spawalniczych 111, 141, 135

PN-M-69009

IS

Świadectwo kwalifikujące do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2,3 zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych.

Aktualne świadectwa

– spawalnicze m.in. TIG,MAG, Elektroda , zgodne z Dyrektywą ciśnieniową 201/68/EU

– Lutospawanie,

– zgrzewanie rurciągów

Badania nieniszczące

Certyfikaty kompetencji badań:

– WIZUALNYCH (VT2)

– ULTRADŹWIĘKOWYCH (UT2),

– PENETRACYJNYCH (PT2)

WPQR

Liczne uznane technologie wg PN EN ISO 15614-1

– BW, FW,

– 141, 135, 111,

– 1.1, 1.2, 8.1

Inne uprawnienia branżowe

Uprawnienia chłodnicze, zielona karta

Posiadamy certyfikaty/autoryzacje wielu wiodących firm z branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej m.in. Fujitsu, Fuji Electric, Daikin, Lg, York

– obsługi urządzeń transportu bliskiego,

– montaż rusztowań,

– uprawnienia energetyczne grupy 1, 2, 3, do eksploatacji oraz dozoru,

– hakowe,

– przecinacze tlenowi,